הסיפור שלנו

הסיפור שלנו

הכל התחיל מרמי לוטרינגר שהיה חקלאי ותיק במושב וגידל פרחים ליצוא. כאשר בנו הצעיר רצה להתפרנס, הוא נתן לו למכור מהפרחים שגידל.

וכך שלושת הילדים כל אחד בתורו התפרנס בילדותו ממכירת פרחים במושב.
לכשהילדים בגרו, עברה ה"בסטה" הקטנה בצד הדרך לחצר ביתנו בתוך מבנה הלול הישן. ומאז ועד היום קיימת החנות שלנו.

במהלך השנים התפתחנו והחנות גדלה להיות פנינה ייחודית, חנות חמה ומשפחתית באווירה כפרית לצד העיר.
אנחנו מזמינים אתכם לבקרנו.